HoudingWanneer een negatieve overtuiging, als 'Ik ben onzeker', door jou wordt geaccepteerd als zijnde waar, dan ga je je er ook naar gedragen. Je neemt een onzekere houding aan.


Dat signaal wordt door je omgeving opgevangen en daar wordt weer op gereageerd.


Veelal vul je die reacties negatief in en door een dergelijke aanname neemt je onzekerheid toe.


Een positieve houding


Een positieve houding toon je ook aan anderen. Het is vaak een krachtige, zelfbewuste houding van handelen. Andere mensen reageren daar positief op.


Op een dergelijke wijze treed je problemen open tegemoet.

Je analyseert ze op een rustige manier. Je pakt ze bij de kern aan. Je loopt er niet voor weg en je stelt het oplossen niet uit.

Nelson Mandela:
"Boosheid is een emotie die voorbijgaat, je vergeet haar gauw, vooral als je een positieve houding hebt en betrokken bent bij positieve acties."


  • Zie moeilijke situaties als een uitdaging voor jezelf. Je kunt daaruit leren en de ervaringen helpen je je zelfvertrouwen te onderbouwen.
  • Je versterkt het geloof in jezelf door jezelf uit te dagen. En te accepteren dat anderen soms beter in iets zijn dan jij bent.
  • Niet weg te lopen voor het oplossen van een vervelende situatie. Zaken niet aldoor uit te stellen, maar juist direct en voortvarend aan te pakken.
  • Door beweging en gezond eten zorg je goed voor je fysieke welzijn. Je maakt tijd vrij om te sporten en je neemt rustpauzes in acht. Je bent je bewust van je fysieke (on)mogelijkheden.
  • Je eigenwaarde wordt niet door andere mensen bepaald.

    Je hoeft niet te voldoen aan zaken, die anderen van je verwachten. Je bepaalt zelf wat je goed of fout vindt.

  • Je aanvaardt anderen zoals zij zijn en je doet geen moeite hen te veranderen.
  • Je bewaakt je grenzen op een respectvolle manier en eveneens respecteer je andermans grenzen.

Deze regels vergen een actieve, positieve houding. Zij rekenen af met passief zijn, slachtoffer spelen of anderen de verantwoording geven. Nee, je houdt zelf de regie van je leven in handen. Met trots en zelfvertrouwen, wel te verstaan.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:


Interessante sites: