Je verledenWie je nu bent is deels bepaald door je opvoeding en je vroegere ervaringen. Zelfvertrouwen, of het gebrek daaraan, wordt vooral aangeleerd tijdens je prille jeugd.


Je zou kunnen zeggen, dat op het moment dat je mentaal zwak en emotioneel kwetsbaar was, je dingen zijn opgelegd. Omdat ze je toen juist leken, heb je ze in het vervolg versterkt.


En nu zit je ermee en wil je ze kwijt. Hoe beter je begrijpt welke overtuigingen uit je jeugd eigenlijk niet bij jou horen, hoe sneller je afscheid van ze kunt nemen.


Maar dat zal niet altijd even eenvoudig gaan. Ze zijn al jaren in je onderbewuste opgeslagen en vormen al jaren een basis voor je denken en je gedrag.

Albert Einstein:
"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven."


Overtuigingen


Voor veel mensen blijft het moeilijk hun eigen overtuigingen te creëren. Het lijkt zo makkelijk om klakkeloos de overtuiging van anderen over te nemen. Zij zullen het toch wel weten.


Vooral je denken is door het ontvangen onderwijs behoorlijk eenzijdig gestroomlijnd en heeft je afhankelijk gemaakt.


Tijdens je veranderingsproces ontdek je hoe groot de invloed van anderen is op je gedrag en denken. Je ouders, de leraren, de media, de vrienden en vriendinnen hebben allemaal een stempel gedrukt op wat je denkt en hoe je handelt. Het maakt je ook afhankelijk: je wilt graag bij een groep horen.


Nader bekijken


  1. Schrijf eens op welke gebeurtenissen uit je verleden een grote invloed op je hebben (gehad). En vraag je af: waarom?
  2. Ga eens bij jezelf na welke zaken je in je jeugd gestoord hebben. En wat voor invloed die nu nog op je hebben?
  3. Welke personen hebben je positief beïnvloed en welke mensen hebben dat op een negatieve wijze gedaan? Waarom denk je dat zij zo handelden?

Nu heb je inzicht gekregen op welke wijze je gevormd bent in je jeugd. Je kunt nu ook afstand (gaan) nemen van de overtuiging of van dat gedrag, die/dat niet bij jou hoort. Dat niet past bij de mens die je zou willen zijn.


Aannames


Je negatieve aannames zorgen ervoor dat je je eigen gedachten onderdrukt en je conformeert naar de 'regels' van de groep. Vroeg of laat ontdek je dat sommige regels je beperken.

Ze zitten je in de weg.


Maar hoe reageren de anderen als jij het anders gaat doen? Deze vraag kan je verlammen en besluiten alles bij het oude te laten.


Ga de uitdaging aan en dan zul je gaan ontdekken dat ook anderen worstelen met 'oude' gewoontes en gedachten.

Zij bewonderen jou om je lef om te veranderen.


Het vertrouwen in jezelf neemt toe door de bevestiging van je gevoelens en niet door de goedkeuring van anderen.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: